درباره سنابرق

صنایع روشنایی سنا برق تنها تولیدکننده مجاز انواع نورافکن و چراغهای فوق کم مصرف LED در یزد بوده  که در دهه 80  با هدف توسعه و کاهش هزینه مصرف انرژی و تحولی اساسی در صنعت روشنایی و برق با بکارگیری دانش فنی روز دنیا و متخصصین با تجربه آغاز به کار نموده است         ادامه مطلب                                                                                                                                 

    3001 28 035-35              555 2 151 0936