پرینت

3 تا 24 وات  تک رنگ


9 تا 63 وات  مولتی کالر RGB

تغذیه DC

قطر: 11CM - 22CM